Kullanım Koşulları

E-Halal Expo çevrimiçi hizmetini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) kullanmaya hoş geldiniz. Etkinlikleri Keşfedin (bundan böyle "Organizatör" veya "biz"), Hizmeti bir etkinlik katılımcısına (bundan böyle "Katılımcı", "Kullanıcı" veya "siz") sağlar. Bir Katılımcı, Hizmeti (bundan böyle "Organizatör" veya "Şirket" olarak anılacaktır) kullanan organizatörler tarafından düzenlenen profesyonel etkinliklere (bundan böyle "Etkinlik" veya "Etkinlikler") katılabilir.

Bu şartlar (bundan böyle "Katılımcı Şartları"), Katılımcı Hizmeti kullandığında Katılımcı ile Şirket arasındaki yasal ilişki için geçerlidir. Organizatör, Olayları düzenlemek için Hizmeti kullandığında, onlar ve Şirket arasındaki yasal ilişki, Organizatör Şartları'na tabidir.

Katılımcı, Hizmete kaydolarak veya Hizmeti kullanarak bu Katılımcı Koşullarını yasal olarak bağlayıcı (bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacaktır) kabul eder. Bu nedenle Sözleşme, Katılımcı ile Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı hükümler oluşturan bir sözleşmedir.

GENEL

Şirket, Sözleşmeyi değiştirme hakkını saklı tutar. Şirket, Kullanıcıya bu tür değişiklikleri e-posta veya Hizmet aracılığıyla bildirecektir. Değişiklikler, bildirimden 14 gün sonra yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, değişikliklerden sonra Hizmeti kullanmakla, değişiklikleri yasal olarak bağlayıcı kabul eder.

Hizmeti Katılımcı olarak yalnızca gerçek kişiler kullanabilir. Bununla birlikte, (a) Katılımcının yasal olarak yetersiz olması ve / veya (b) Katılımcının herhangi bir geçerli yasa uyarınca Hizmeti kullanması yasaklanmışsa, Hizmet kullanılamaz ve sözleşme kabul edilmeyebilir. Katılımcı, Hizmette bir hesap oluşturarak (bundan böyle "Hesap" olarak anılacaktır) ve Hizmeti kullanarak, yasal olarak kalifiye olduğunu ve Sözleşme şeklinde ve uygun şekilde Şirket ile bağlayıcı bir yasal ilişkiye girme hakkına sahip olduğunu garanti eder. ilgili mevzuat ile.

HESAP OLUŞTURMA

Kullanıcı, Hizmet aracılığıyla bir Hesap oluşturabilir.

Kullanıcı kayıt olurken Hizmet için gerekli olan bilgileri doğru bir şekilde sağlamalıdır. Organizatör tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğu, kayıt işlemi sırasında Şirket tarafından incelenebilir.

Kullanıcılar, Hesap aracılığıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden ve şifrenin güvenli kullanımı, bakımı, gizliliği ve Hesapları ile ilgili diğer tüm konulardan tek başına sorumludur. Kullanıcı, başka birinin Kullanıcı Hesabını kullandığını fark ederse, Kullanıcı bu konuyu derhal Organizatör'e e-posta yoluyla bildirmelidir.

ETKİNLİKLERİN LİSANS VE HÜKÜMLERİ

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak, Organizatör işbu vesile ile Kullanıcıya, Hizmeti bu hükümlere uygun olarak kullanması için kişisel, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisans verilemez, devredilemez ve devredilemez bir lisans ("Lisans") verir. Kullanıcının sahibi olduğu veya kontrol ettiği bir cep telefonu, tablet, bilgisayar veya diğer cihazlarla (her biri bir "Cihaz") sözleşme.

Herhangi bir üçüncü tarafın şunları yapmamasını ve bunlara izin vermemeyi kabul etmektesiniz: (i) Hizmeti alt lisanslama, yeniden dağıtma, satma, finansal kiralama, ödünç verme veya kiralama; (ii) ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine dönüştürme veya platform için kaynak kodunu başka şekilde türetmeye çalışma; (iii) yazılımın veya herhangi bir parçasının kopyalanması (yedekleme amaçları dışında), değiştirilmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, iyileştirilmesi veya türev çalışmalarının oluşturulması; (iv) Şirketin adını, logosunu veya ticari markalarını önceden yazılı iznimiz olmadan Hizmeti kullanmak dışında başka herhangi bir bağlamda kullanmak; (v) Hizmeti veya yazılımı geçerli yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek için veya herhangi bir yasadışı, zararlı, sorumsuz veya uygunsuz amaç için veya bu Sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir şekilde kullanmak; ve / veya Hizmete müdahale eden veya bozan herhangi bir faaliyette bulunmak.

ÖDEMELER

Tüm ödeme bilgileri ve ödeme yöntemleri, Organizatör tarafından sağlanan Hizmet ve Katılımcı / Sponsor Katılım Sözleşmesi aracılığıyla belirlenecek ve sunulacaktır.

KULLANICININ HAK VE SORUMLULUKLARI

Katılımcı, Etkinliklerdeki eylemlerinden tek başına sorumludur. Katılımcı, katıldığı tüm Etkinliklerde buna göre, yasal ve doğru şekilde hareket etmelidir.

Kullanıcı, elektronik cihazlarından, iletişim cihazlarından ve benzeri diğer cihazlardan ve donanım durumu, internet bağlantısı, antivirüs, yedekleme ve benzeri diğer konulardan tek başına sorumludur.

Kullanıcı, Hizmeti yalnızca Sözleşme ve ilgili yargı alanındaki geçerli yasalar, düzenlemeler veya genel olarak kabul edilmiş politikalar veya yönergeler tarafından izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanmayı kabul eder.

İyi uygulamaları ihlal eden ve / veya başkalarının haklarını ihlal eden Hesap için bir kullanıcı adı seçmek yasaktır. Bir Kullanıcı bu Sözleşmeyi, yasayı veya iyi uygulamayı ihlal ederse veya Hizmette 12 ay boyunca oturum açmadıysa bir Hesabı silme hakkına sahibiz.

Kullanıcı, Hizmeti veya sunucularını veya ağlarını rahatsız eden veya başka bir şekilde engelleyen herhangi bir eylemde bulunmamayı kabul eder.

Hizmet, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerini ziyaret ettiğinizde, bunu kendi sorumluluğunuz ve riskiniz altında yaparsınız.

Kullanıcı, Hizmet aracılığıyla aşağıdaki materyalleri göndermemeyi, iletmemeyi veya saklamamayı kabul eder.

iyi uygulama veya yasalara aykırıdır. Kullanıcı ayrıca başkalarını bu tür faaliyetlerde bulunmaya teşvik etmemeyi kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, Hizmet aracılığıyla hiç kimsenin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul eder.

Şirket, Hizmetteki tüm mülkiyet haklarına ve tüm içerikte, ticari markalara, ticari adlara, hizmet markalarına ve bunlarla ilgili diğer fikri mülkiyet haklarına sahiptir ve bu hakları elinde tutar. Hizmet, Şirketin ve lisans verenlerinin telif hakkıyla korunan materyallerini, ticari markalarını ve diğer tescilli bilgilerini içerir. Hizmet aracılığıyla erişilebilen herhangi bir telif hakkı kapsamındaki materyali, ticari markayı, ticari adı, hizmet markasını veya diğer fikri mülkiyeti veya özel bilgileri kopyalamamayı, değiştirmemeyi, iletmemeyi, bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı, kullanmamayı veya çoğaltmamayı kabul edersiniz. önce Şirketin önceden yazılı onayını almak. Telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet bildirimleri dahil olmak üzere herhangi bir içerikte görünen mülkiyet bildirimlerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya başka şekilde değiştirmemeyi kabul edersiniz.

Kullanıcı bu Sözleşmeye uymazsa, Şirket Sözleşmeyi doğrudan yasal olarak feshedebilir, Kullanıcının Hesabını iptal edebilir ve diğer benzer prosedürleri uygulayabilir.

Düzenleyen, Katılımcının kişisel verilerinin Şirket ile geçerli Gizlilik Bildirimine uygun olarak ortak denetleyicisi olduğunda, Katılımcı, bir Düzenleyicinin Katılımcının kişisel verilerini pazarlama amacıyla Organizatörün sponsorlarına aktarması durumunda, Düzenleyicinin yalnızca bu tür kişisel veri aktarımlarından ve olası sonraki kişisel veri işleme faaliyetlerinden sorumludur. Katılımcı, Şirketin bu kişisel veri aktarımlarında veya diğer ilgili kişisel veri işleme faaliyetlerinde yer almadığını anlar ve kabul eder ve bu nedenle Katılımcı ayrıca Şirketin bir kontrolör, ortak kontrolör veya işlemci olarak hareket etmediğini anlar ve kabul eder. Organizatör ile Organizatörün sponsorları arasındaki kişisel veri transferlerine ilişkin kişisel veri işleme faaliyetleri. Katılımcının kişisel verilerle ilgili haklarının yalnızca bir ortak kontrolör tarafından ihlal edilmesi durumunda, Katılımcı tüm talepleri ihlal eden ortak kontrolöre yönlendirecektir. Katılımcı, Şirketin veya Organizatörün kişisel veri işleme faaliyetlerinden zarar görürse, Katılımcı tüm iddiaları ihlal eden tarafa yönlendirecektir.

ŞİRKETİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Şirket, yalnızca ve yalnızca Hizmetin yöneticisi olarak çalışır. Şirket, Etkinliklerin mevcudiyetinden, kullanımından, pazarlanmasından veya ilgili yükümlülüklerinden veya yükümlülüklerinden, hatalarından, güvenilirliğinden, zararlarından veya Etkinliklerle ilgili diğer konulardan sorumlu değildir. Şirket ayrıca Etkinliklerin kullanımından, engellenmesinden veya içeriğinden, Organizatörlerin veya Katılımcıların Etkinliklerdeki veya Etkinliklerden önceki eylemlerinden veya Organizatörlerin veya Katılımcıların Hizmetteki faaliyetlerinden sorumlu değildir.

Şirket, Hizmetle ilgili kazalar, zararlar veya suçlardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Şirket, Hizmetle veya Hizmet aracılığıyla sunulan kullanım, bilgi ve bildirimlerle bağlantılı herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktır. Şirket ayrıca, yanlış veya yetersiz kullanıcı bilgilerinin Kullanıcıya veya üçüncü şahıslara verebileceği zararlardan veya diğer dezavantajlardan sorumlu değildir.

Şirket, Hizmetin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Kullanıcılar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uyulmamasından ve sonuçlarından tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

Şirket, Hizmetin özelliklerinin çalışmasıyla ilgili garanti veya beyanda bulunmaz veya ima etmez ve Şirket Hizmetin kesintisiz veya hatasız çalışacağına dair söz vermez. Şirket, Hizmetin veya üçüncü taraf bağlantılarının kullanımı, arızaları, teknik kusurları veya kötü amaçlı yazılımlarından veya bu tür diğer nedenlerden dolayı Kullanıcıya veya üçüncü şahıslara verilen zararlardan sorumlu değildir.

Şirket, bakım, kurulum, modifikasyon, kamu düzeni ve güvenlik, sistem aşırı yüklenmesi veya diğer benzer nedenlerle Hizmeti veya bir kısmını devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Şirket, Hizmetin (veya herhangi bir kısmının) Kullanıcıya veya Genel olarak Kullanıcılara sağlanmasını tamamen Şirketin kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir (kalıcı veya geçici olarak).

Hizmet, satılabilirlik beyanları, garantileri ve koşulları, belirli bir amaca uygunluk, unvan, ihlal etmeme ve aşağıdakilerden kaynaklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir türden garanti olmaksızın "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanır. tüzük veya bir işlem veya ticaret kullanımından.

Hizmet ayrıca üçüncü taraf kaynakları görüntülemenize, erişmenize, iletişim kurmanıza ve onlarla etkileşime girmenize olanak tanıyabilir; üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleri. İçin herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Bu tür kaynakların içeriği, eylemleri veya uygulamaları. Böyle bir kaynakla etkileşiminiz ve bu tür kaynaklar tarafından sağlanan herhangi bir içeriği kullanmanız ve bunlara güvenmeniz tamamen kendi takdirinize ve riskinize bağlıdır.

Şirket, Şirket tarafından oluşturulan içerik dışında Hizmetin içeriğinden veya doğruluğundan sorumlu değildir. Bu nedenle Şirket, örn. Kullanıcıların veya Organizatörlerin Hizmet aracılığıyla ifşa ettiği bilgiler.

Şirket, (i) Hizmette Şirket tarafından reddedilen veya bildirilen veya (ii) Şirkete göre yasa dışı, iyi uygulamaya veya bu Sözleşmeye aykırı, uygunsuz veya hatalı olan materyalleri kaldırma hakkına sahiptir veya (iii) Şirkete, Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara zararlı. Şirket ayrıca, materyal yasal olarak sorgulanabilir veya saldırgan bilgiler veya Şirket için uygun olmayan içerik içeriyorsa, materyalleri Hizmetten kaldırma hakkına sahiptir.

Şirket, Düzenleyici ile Şirket arasındaki işbirliğini iyi uygulamalara uygun olarak kendi pazarlamasında ve referans olarak kullanma hakkına sahiptir.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Şirket, bağlı kuruluşları, iş ortakları, lisans verenleri veya hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı herhangi bir dolaylı, güven, sonuçsal, örnek niteliğinde, arızi, özel veya cezai zararlardan sorumlu olmayacaktır. kar kaybı, itibar kaybı, kayıp zararları, yolsuzluk veya veri veya program ihlalleri, hizmet kesintileri ve ikame hizmetlerin tedariki dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket bu tür zararların olasılığından haberdar edilmiş olsa bile.

Burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, Şirketin herhangi bir nedenle size karşı yükümlülüğü ve eylemin şekli ne olursa olsun, her zaman, varsa, sizin tarafınızdan Hizmet için Şirkete ödenen miktarla sınırlı olacaktır. bir talepte bulunma tarihinden önceki üç (3) ay.

Bazı yargı bölgeleri belirli zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle bu Bölümdeki istisnaların ve sınırlamaların bir kısmı veya tamamı sizin için geçerli olmayabilir.

TAZMİNAT

Bizi ve iştiraklerimizi ve ilgili memurlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve acentelerimizi her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet ve masraflara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul ediyorsunuz ( aşağıdakilerden kaynaklanan avukat ücretleri): (i) Hizmeti kullanmanız veya kullanamamanız; (ii) bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz; ve (iii) herhangi bir fikri mülkiyet hakkı veya veri koruma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahıs hakkını ihlal etmeniz.

VERİ KORUMASI

Aşağıda listelenen veri koruma haklarını kullanma hakkına sahip olabilirsiniz. Haklarla ilgili kişiler, kontrolörün irtibat kişisine sunulacaktır. Haklarınız ancak tatmin edici bir şekilde tanımlandığınızda eyleme geçirilebilir.

İnceleme hakkı

Veri sahibi, kontrolörün kendisinden sakladığı verileri, varsa, inceleme hakkına sahiptir.

Düzeltme ve silme hakkı

Veri sahibi, denetleyiciden veri konusu ile ilgili kişisel verileri yasanın öngördüğü gerekçelerle düzeltmesini veya silmesini talep etme hakkına sahiptir.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Veri sahibi, veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesini yasanın öngördüğü gerekçelerle kısıtlamasını denetleyiciden talep edebilir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Veri sahibi, denetleyiciye sağladığı kişisel verileri, işlemenin izne veya sözleşmeye dayalı olduğu yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahip olacaktır.

İtiraz hakkı

Kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, veri sahibi, bu tür pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

Kişisel verilerin, kontrolörün meşru menfaatleri temelinde işlendiği durumlarda, veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin hukuka uygun olarak bu amaçlarla işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır.

Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme

Veri sahibi, kendisi ile ilgili yasal etkiler yaratan veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır.

İzni geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanağın veri sahibinin rızası olduğu durumlarda, veri sahibi rızasını geri alma hakkına sahip olacaktır.

SÜRE VE FESİH

Bu Sözleşme, Kullanıcı bu Sözleşmeyi kabul ettiğinde veya Hizmeti kullandığında yürürlüğe girer.

Bu Sözleşme süresiz olarak geçerlidir. Kullanıcı, bu Sözleşmeyi e-posta yoluyla veya Hizmet aracılığıyla derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir. Bu Sözleşmeyi feshetmekle, Kullanıcı bu Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden muaf değildir.

fesih öncesinde nt.

Bu Sözleşmenin feshi üzerine Şirket, Kullanıcının Hesabını kapatacak ve Kullanıcı bu materyalle tanımlanabiliyorsa, Kullanıcının Hizmet aracılığıyla gönderdiği tüm materyalleri kaldıracaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLAR

İşbu Sözleşme ve Kullanıcı ile Şirket arasındaki ilişki, kanunlar ihtilafına ilişkin ilke ve kurallarına bakılmaksızın Türkiye kanunlarına göre yönetilecek, yorumlanacak ve yorumlanacaktır.

Katılımcının Organizatör ile bir anlaşmazlığı varsa, Katılımcının anlaşmazlığı Organizatör ile çözmesi gerekir.

Sözleşmeden doğan ihtilaflar öncelikle müzakereler yoluyla çözülecektir. İkinci olarak, Katılımcı bu Sözleşmeden doğan ihtilafları İstanbul Mahkemelerinde çözmeye çalışabilir.

ÇEŞİTLİ

Şirketten önceden yazılı izin almadığınız sürece bu Sözleşmeyi teslim etme, devretme veya alt lisans verme iznine sahip değilsiniz. Şirket, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını devretme, devretme veya devretme tek taraflı hakkına sahiptir.

Şirketin Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yasal hakkı kullanmaması veya uygulamaması durumunda (örneğin tazminat hakkı), bunun Şirketin haklarından resmi olarak feragat ettiği anlamına gelmediğini, ancak yine de Şirketin haklarını kullanma hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir dava nedeninin, dava nedeninin oluşmasından sonraki bir (1) yıl içinde başlaması gerektiğini, aksi takdirde bu tür dava nedeni kalıcı olarak engelleneceğini kabul edersiniz.

Bir mahkeme kararı ile bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu ilan edilirse, yalnızca o geçersiz hüküm Sözleşmeden çıkarılacak ve bu durumda Sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.

4 - 8 ve 10. Bölümler geçerli olacak ve Sözleşmenin feshinden sonra bile yürürlükte kalacaktır.

KULLANIM KURALLARI

Yazılımı bir üçüncü şahıs mobil cihaz platformundan veya hizmet sağlayıcısından ("Distribütör") kullanıyorsanız, lütfen Distribütörün yazılımı ve Hizmeti kullanımınızı da yöneten kullanım kuralları oluşturmuş olabileceğini unutmayın ("Kullanım Kuralları". ). Aşağıdaki Bölüm 14'te "Dağıtımcı Gereksinimleri ve Kullanım Kuralları" başlıklı belirli Distribütörlerin Kullanım Kurallarına özellikle atıfta bulunuyoruz, ancak yazılımın nereden indirildiğine bağlı olarak diğer Kullanım Kuralları geçerli olabilir.

Hizmeti bir Distribütörden indirmeden veya Hizmeti kullanmadan önce, Kullanım Kurallarını gözden geçirme ve anlama fırsatına sahip olduğunuzu ve bunlara uyacağınızı kabul edersiniz. Yazılım ve Hizmet kullanımınız için geçerli olan Kullanım Kuralları, bu referansla bu Sözleşmeye dahil edilmiştir. Geçerli Kullanım Kuralları ve / veya geçerli yasalar tarafından Hizmeti kullanmanızın yasaklanmadığını beyan edersiniz; Böyle bir beyanda bulunamazsanız, Hizmeti kurmanız ve / veya kullanmanız yasaktır. Kullanım Kuralları kapsamındaki herhangi bir geri ödeme hakkının, Bölüm 4 uyarınca Hizmet için ödediğiniz Ödemeler için geçerli olmayacağını kabul edersiniz.

DİSTRİBÜTÖR GEREKLİLİKLERİ VE KULLANIM KURALLARI

Hizmeti Apple, Inc. ("Apple") veya Android Inc. ("Android") tarafından, Sözleşmede belirtilen garanti feragatnameleri ve sorumluluk sınırlamalarına aykırı olmadan kullanıyorsanız:

Aşağıdakileri onaylar ve kabul edersiniz:

Bu Sözleşme, Apple / Android ile değil, yalnızca Şirket ile sizin aranızda yapılır ve Yazılımdan ve içeriğinden Apple / Android değil, Şirket ve lisans verenleri sorumludur.

Hizmeti kullanımınız, bu Sözleşmeyi imzaladığınız tarihten itibaren geçerli olmak üzere Apple / Android tarafından belirlenen Kullanım Kurallarına da tabidir.

Şirket, bu Sözleşmede belirtildiği şekilde veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde, Hizmetle ilgili her türlü bakım ve destek hizmetini sağlamaktan tek başına sorumludur. Apple / Android'in Hizmet ile ilgili olarak herhangi bir bakım ve destek hizmeti sağlama yükümlülüğü yoktur;

Şirket, etkin bir şekilde reddedilmediği sürece, kanunen açık veya zımni tüm ürün garantilerinden tek başına sorumludur. Hizmetin herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, Apple / Android'i bilgilendirebilirsiniz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Apple / Android, Hizmetle ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacak ve herhangi bir garantiye uyulmamasına atfedilebilecek diğer tüm talepler, kayıplar, yükümlülükler, zararlar, maliyetler veya masraflar Şirketin tek sorumluluğu olmak;

Şirket, sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın Hizmetle veya Hizmete sahip olmanız ve / veya Hizmeti kullanmanızla ilgili sahip olabileceği herhangi bir ürün iddiasını ele almaktan Apple / Android sorumlu değildir;

Herhangi bir üçüncü tarafın Hizmetin veya Hizmete sahip olmanın ve Hizmetin kullanımının üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi durumunda, Apple / Android bu tür fikri mülkiyet ihlallerinin soruşturulmasından, çözümünden ve tasfiyesinden sorumlu olmayacaktır.

iddia;

Apple / Android ve yan kuruluşları, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine, Apple / Android aşağıdaki haklara sahip olacaktır (ve hakkı kabul etmiş sayılacaktır). bu Sözleşmeyi üçüncü taraf lehtar olarak size karşı uygulamak.

Şunları beyan ve temin etmektesiniz: (a) Türk Hükümeti ambargosuna tabi olan veya Türk Hükümeti tarafından “teröre destek veren” ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı; ve (b) Türkiye Hükümeti'nin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almamanız.

Canlı Destek  

© Copyright 2020 - Made with by K
Illustration by Stories by Freepik